LIFIE UYGULAMASINA KAYIT OLARAK, İŞBU KULLANICI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİ OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLURSUNUZ.

BU SÖZLEŞME İLE LIFIE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ ÇELİŞTİĞİ HER TÜRLÜ DURUMDA İŞBU SÖZLEŞMENİN İLGİLİ HÜKÜMLERİ GEÇERSİZ OLUP, LIFIE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ İLGİLİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Lifie Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), Mobifik Yazılım ve Reklam Tekonolojileri Limited Şirketi (bundan böyle kısaca 'Lifie' olarak anılacaktır) ile Lifie iOS mobil uygulamasına (bundan böyle kısaca 'uygulama' olarak anılacaktır) üye olan kullanıcı arasında, kullanıcının uygulamaya üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin, uygulamanın bulunduğu elektronik ortamda kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

2. Uygulama İçeriği ve Niteliği

Bu uygulama sadece bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi tanılama, teşhis ve tıbbi tedavi içermez. Uygulama, kullanıcıları diyet ve ilgili konularda bilgilendirme amacıyla tasarlanmıştır. Kesinlikle tıbbi teşhis, tanı ve tedavi içermez. Herhangi bir sağlık sorunu, hastalık konusunda endişe veya sorularınız varsa kesinlikle profesyonel ve alanında uzman bir doktora başvurmalısınız.

Lifie, diyet ve ilgili konularda size destek sunarken, herhangi bir sağlık problemi yaşamanız durumunda profesyonel bir doktora başvurmanızı engellemez ve geciktirmez, bu konuda yükümlülük de kabul etmez. Uygulama aracılığıyla verilen bilgilerin kullanımından doğacak herhangi bir riskin yükümlülüğü sadece kullanıcıya aittir, Lifie hiçbir yükümlülük kabul etmez.

Uygulama, sadece kullanıcılarına tavsiye ve önerilerde bulunmakta olup diyet programları süresince performans kaydı tutabilme imkanı sağlar. Uygulamanın performansıyla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Kullanıcılar, tamamen kendi iradeleriyle ve kendileri sorumluluğu alarak, sağlıklı kilo verme/alma programına başlarlar.

Uygulamaya erişim ve uygulamayı efektif olarak kullanım, kullanıcının uygulamaya uyumu ile doğrudan ilişkilidir.

3. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri

Uygulama kullanıcıları, Lifie Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen tüm hak ve yükümlülüklere işbu sözleşme uyarınca da sahip olur.

Kullanıcıların Lifie tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, email, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Lifie’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Kullanıcılar, uygulama dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Lifie, kullanıcılar tarafından Lifie’ye iletilen veya uygulama üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar, Lifie’nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

Lifie’nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve uygulamayı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla uygulama üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı, Lifie ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, uygulama dahilinde bulunan ve site tarafından gönderilen emaillerde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Lifie ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Lifie, kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak uygulama üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

Kullanıcılar uygulama üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında bilgi transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve uygulamanın işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Lifie’nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerinin uygulamanın faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

Lifie, kullanıcılarına, kendi talepleri doğrultusunda, Lifie tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, mobil ortam dahil, her türlü bilgilendirme, tanıtım ve mesajlarının uygulamanın faaliyet gösterdiği her mecrada Lifie tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kullanıcı, cihazın çalınması, kaybolması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı Lifie’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Lifie Hak ve Yükümlülükleri

Lifie, Lifie Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen tüm hak ve yükümlülüklere işbu sözleşme uyarınca da sahip olur.

Lifie, uygulamada sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.

Lifie, uygulama üzerinden, Lifie‘nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi reklam sahipleri ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Lifie tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Lifie‘nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Kullanıcıların uygulamaya arz ettiği bilgilere, kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın erişmesi, 'manipülasyon' (sahte bilgi vermek) olarak değerlendirilir. 'Manipülasyon' yaptığı ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine veya uygulamada belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen kullanıcın üyeliği, Lifie tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

Lifie, kullanıcılar arasında uygulama üzerinden gerçekleşen ve uygulamanın işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya uygulamanın genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Lifie tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir. Lifie, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan kullanıcıyı yazılı uyarabilir ve/veya kullanıcın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir. 

Kullanıcılar ve Lifie hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya hasta-doktor ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya hasta-doktor ilişkisi doğmaz.

Kullanıcıların, uygulamaya üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya kişisel bilgileri işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, kullanıcıların bu bilgileri belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir ve bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmesi demektir. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Lifie Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini kullanıcıdan talep edebileceği gibi dilerse kullanıcıya önceden haber vermeksizin kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

Uygulamanın (tasarım, metin, imge, yazılım kodu da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları Lifie’ye ait olarak ve/veya Lifie tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, Lifie hizmetlerini, Lifie bilgilerini ve Lifie‘nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Lifie’nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Lifie’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. 

Lifie’nin, Lifie hizmetleri, Lifie bilgileri, Lifie telif haklarına tabi çalışmalar, Lifie ticari markaları, Lifie ticari görünümü veya uygulama vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. 

Kullanıcılar, Lifie’nin marka ve logosunun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

5. Ücretlendirme

Lifie, satmış olduğu tüm hizmet içeriğini ve ücretlerini Apple Store'da bulunan uygulama sayfasında ve uygulama içerisinde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Uygulamada aksi belirtilmediği takdirde, uygulamadaki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

6. Gizlilik

Lifie , kullanıcılara ilişkin bilgileri, Lifie Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Lifie, kullanıcılara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Lifie Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandıramaz.

Lifie, uygulama kayıt sürecinde kullanıcının açık iznini almak koşuluyla Apple HealthKit API üzerinden kullanıcıların ‘Adım’ ve ‘Aktif Enerji’ verilerini okumaktadır. Okunan bu veriler, kullanıcılara uygulama içerisinde ve tamamen uygulamaya bağlı olarak sağlık ve fitness tavsiyeleri sağlanması için kullanılmaktadır. Apple HealthKit API üzerinden elde edilen kullanıcı verileri pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanılmaz, üçüncü parti diğer uygulamalarla paylaşılmaz ve hiçbir şekilde kullanıcı bazlı veri madenciliği ve profilleme çalışmalarında kullanılmaz.

7. Tazminat

Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Lifie Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Lifie’nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Lifie’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

8. Fesih ve Sona Erme

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcı uygulamaya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması, veya kullanıcının uygulama üzerinden hesabını silerek üyeliğine son vermesi hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Lifie, kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecektir.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Lifie, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Lifie için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Lifie‘den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

BACK